Støbning af fundament

Støbning af fundament for en bygning er helt afgørende.

Fundamentet adskiller huset fra den bare jord og skal som sådan sikre, at fugt ikke trænger fra jorden op i huset. Samtidig er fundamentet med til at isolere bygningen mod kulden fra jorden.

Og ikke mindst skal fundamentet udgøre en stabil og holdbar base for hele bygningen. Fundamentet skal således kunne bære vægten fra både vægge og tagkonstruktion og skal være dimensioneret på en måde, så huset ikke sætter sig.

Konstruktionen af fundamentet varierer fra bygning til bygning. I sagens natur skal et fundament for en etageejendom støbes kraftigere end hvis der er tale om et etplans parcelhus eller for den sags skyld et drivhus eller et haveskur.

Betongulve Danmark er specialister i at støbe randfundamenter for såvel private bygherrer som for store erhvervskunder og offentlige myndigheder.

Støbning af fundament – ikke for amatører

Den geotekniske forundersøgelse

Det støbte fundament skal være konstrueret, så det kan bære den færdige bygning. Men herudover er det altafgørende at den jordbund, fundamentet støbes på, skal være fast og bæredygtig.

Hvis bunden ikke er stabil risikeres sætningsskader, efter at ejendommen er færdigbygget. Derfor er det af afgørende betydning, at der inden støbning af fundament foretages en geoteknisk analyse af de akutelle jordbundsforhold.

Som bygherre kan du vælge selv at få foretaget en sådan analyse med hjælp fra en geotekniker. Du kan også vælge at lade os stå for opgaven. Når vi kender de konkrete jordbundsforhold, vil vi kunne give dig en fast pris på din støbning af fundament.

Udgravninger & tilslutninger ved nybyggeri

Vi er aut. kloakmester – alt i jord og beton

I forbindelse med støbning af fundament opstår behov for andre former for jord- og betonarbejde. Der skal graves ud for tilslutning af el, vand, gas og varme samt naturligvis også kloak.

Betongulve Danmark har stor ekspertise inden for jord- og betonarbejde samt alt i kloakmesterarbejde. Vi er Autoriseret Kloakmester og har styr på alle krav og reglementer i forbindelse med tilslutninger til såvel nybyggeri som eksisterende byggeri.

Desuden tilbyder vi kvalificeret rådgivning omkring LAR (lokal afledning af regnvand) i de tilfælde, hvor kloaksystemet i ekstreme vejrsituationer ikke kan håndtere større vandmængder.

Støbte fundamenter til alle bygningstyper – for private, erhverv og det offentlige

 

Vi støber fundamenter til alle formål

Et betonfundament udlagt af professionelle med brug af ægte betonmaterialer i god kvalitet er forudsætningen for, at du i den sidste ende bliver tilfreds med det færdige resultat.

Vi støber fundamenter til f.eks.:

 • Offentlige bygninger
 • Private bygninger
 • Industribygninger
 • Lagerbygninger
 • Tilbygninger
 • Renoveringer

 

Kontakt Betongulve Danmark for stærkt tilbud på støbning af fundament

få hjælp til
Støbning af betongulve

Vi tilbyder dig ekspertise i og hjælp til udarbejdelse af støbte betongulve.

Vi støber betongulve til:

  Flueben Offentlige bygninger
  Flueben Private bygninger
  Flueben Industribygninger
  Flueben Lagerbygninger
  Flueben Tilbygninger
  Flueben Renoveringer
  Flueben Landbrugsbygninger

kontakt os:

Drøft dine behov med os - helt uforpligtendeJeg ønsker ekspertise til støbning af betongulve til:

(Markér gerne ét eller flere felter)
kvm.

rum