Støbning af terrændæk

Betongulve Danmark er specialister i støbning af terrændæk.

Et terrændæk er så at sige grundlaget for dit nye hus. Terrændækket har til formål at at danne en fast, stabil bund for huset og husets gulve.

Desuden skal det beskytte huset mod fugt samt holde på varmen. Og endelig er det vigtigt, at gulvet er tæt, så radonholdig luft fra jorden holdes ude af huset.

Der stilles i dag store krav til støbning af terrændæk. Betongulve Danmark støber naturligvis dit terrændæk, så det opfylder alle disse krav.

Betongulve Danmark har stor ekspertise inden for alle former for nybyggeri, jord- og betonarbejde samt kloakmesterarbejde. Vi er naturligvis autoriseret kloakmester og står inde for, at vores kloakarbejde udføres korrekt.

Vi etablerer dit terrændæk helt fra bunden og står for hele processen omkring lægning af det nye gulv – herunder rørføring under gulve, radonsikring, isolering, slidlag m.v.

Betongulve Danmark står for hele processen omkring støbning af terrændæk

Terrændækkets elementer

Et terrændæk består af følgende lag:

– Gruslag
– Kapilarbrydende lag
– Trykfast isolering
– Armeringsnet
– Rørføring
– Betonlag
– Evt. radonspærre

Gruslaget skal sikre en jævn overflade af det areal, man ønsker at støbe sit betondæk. Hertil anvendes 5-10 cm stabilgrus, som komprimeres med en pladevibrator

Det kapilarbrydende lag skal sikre, at fugt fra jorden ikke trænger op i huset. Laget skal være minimum 150 mm tykt og består typisk af stenmateriale – eksempelvis Leca-klinker.

Trykfast isolering – her anvendes ofte ekspanderet polystyren, der både  fungerer som kapilarbrydende lag og isolerende lag. Trykfaste miniraluldsplader er også godkendte til formålet Laget skal være 300 mm.

Armeringsnet – består af et stort stålgitter, der lægges oven på isoleringsmaterialet. Gitteret kaldes også svindarmering og lægges med en indbyrdes afstand på ca. 150 mm. Armeringsnettet monteres med afstandsstykker af plastik, der sørger for at holde nettet på plads, når betonen hældes på konstruktionen.

Rørføring – hvis det nye terrændæk skal have gulvvarme, lægges gulvvarmeslangerne ud og fastgøres til armeringsnettet. Varmerørene skal isoleres, og foringsrør skal monteres, hvor rørene går gennem betonpladen.

Betonlag – når alle forberedelser er gjort, er det klar til selve støbningen af betonlaget i dit nye terrændæk. Betonlaget anbefales at være min 100 mm tykt.

Radonspærre – en radonspærre skal sikre at den radioaktive luftart radon ikke trænger op i boligen fra jorden. I de fleste tilfælde anses det støbte betonlag i terrændækket dog for at kunne holde radon ude, hvorfor en radonspærre ikke vil være nødvendig

Dit støbte terrændæk – grundlaget for et godt slutresultat

Håndværksmæssig kvalitet og erfaring

Det er vigtigt at du vælger den rigtige samarbejdspartner til støbning af terrændæk. Husk at terrændækket sammen med fundamentet er hele grundlaget for, at du får et solidt slutresultat.

Den byggetekniske konstruktion skal være fejlfri for at et støbt terrændæk skal kunne opfylde sit formål. Tilsvarende skal du stille store krav til den håndværksmæssige udførelse.

Ganske vist er der ikke specifikke lovkrav på området, men der findes naturligvis en række faste retningslinjer for, hvordan et holdbart og stabilt støbt .terrændæk bygges op.

Hos Betongulve Danmark har vi den erfaring, der skal til. Vi står ikke alene for selve støbningen af terrændæk, men er eksperter i alle faser omkring etableringen af et professionelt terrændæk.

Indhent uforbindende tilbud på støbning af terrændæk

 

Støbte terrændæk for private og erhverv

Tag os med på råd lige fra opstarten af dit nybyggeri. Betongulve Danmark udfører alle former for forberedende jord- og betonarbejde, ligesom vi gerne giver tilbud på kloakeringsarbejdet i forbindelse med opførelsen af din ejendom.

Vi har specialiseret os i støbning af terrændæk for kunder i Storkøbenhavn, Nordsjælland samt øvrige Sjælland, men ved større entrepriser udfører vi gerne opgaver over hele Danmark.

Vi arbejder selvfølgelig gerne for både private bygherrer og erhvervslivet, og ved større byggeentrepriser optræder vi gerne som underentreprenør.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for at indhente et helt uforpligtende tilbud på støbning af terrændæk og/eller øvrigt forberedende arbejde i forbindelse med støbningen.

Betongulve Danmark udfører støbte terrændæk. Vi rådgiver og vejleder hele vejen til den færdige gulvoverflade

Vi arbejder kun med ægte dansk beton, leveret, certificeret og klassificeret som færdigblandet beton

Vi støber terrændæk til alle formål

Et terrændæk udlagt af professionelle med brug af ægte betonmaterialer i god kvalitet er forudsætningen for, at du i den sidste ende bliver tilfreds med det færdige resultat.

Vi støber terrændæk til f.eks.:

 • Offentlige bygninger
 • Private bygninger
 • Industribygninger
 • Lagerbygninger
 • Tilbygninger
 • Renoveringer
 • Landbrugsbygninger

Vores ekspertise – din succes med nyt terrændæk

Ønsker du at gøre brug af vores ekspertise for at få afklaret, hvordan dit støbte terrændæk bedst udføres?

Så bedes du udfylde nedenstående formular.

Det er helt uforpligtende!

Har du andre ønsker vedrørende udførelse af dit nye støbte terrændæk? Så lad os tage en uforpligtende samtale herom.

Noter evt. dine ønsker i feltet “Bemærkninger og specielle ønsker”.

få hjælp til
Støbning af betongulve

Vi tilbyder dig ekspertise i og hjælp til udarbejdelse af støbte betongulve.

Vi støber betongulve til:

  Flueben Offentlige bygninger
  Flueben Private bygninger
  Flueben Industribygninger
  Flueben Lagerbygninger
  Flueben Tilbygninger
  Flueben Renoveringer
  Flueben Landbrugsbygninger

kontakt os:

Drøft dine behov med os - helt uforpligtendeJeg ønsker ekspertise til støbning af betongulve til:

(Markér gerne ét eller flere felter)
kvm.

rum