Støbning af undergulve

Et undergulv har den funktion, at det fungerer som en underliggende flade for påmontering af en gulvbelægning. Selv om undergulvet ikke er synligt, er korrekt lægning mindst lige så vigtigt som det ovenliggende gulv

Betongulve Danmark tilbyder støbning af undergulve, som passer til alle typer gulvbelægning, men typisk støbes undergulve som basis for trægulve, linoleumsgulve, epoxygulve eller tæppebelagte gulve.

Et undergulv kan også anvendes som færdig gulvflade. Her anbefaler vi dog, at undergulvet påføres en overfladecoating. Vi rådgiver gerne omkring valg af korrekt coating.

SLIDLAGSBETON / ESTRICH

ESP BETON / THERMOBETON

Støbning af undergulve i slidlagsbeton / Estrich

Slidlag / Afretningslag

Støbte undergulve udlægges som en fast masse og kaldes også for slidlagsbeton eller afretningslag/Estrich. Når gulvet er størknet, er resultatet en sammenhængende plan flade, der herefter kan anvendes til montering af gulvbelægningen.

Afretningen af den bærende konstruktion for undergulvet er nødvendig, da uforarbejdede støbte betongulve ofte leveres med ret betydelige ujævnheder – det er ikke usædvanligt at se tolerancer på ± 8 mm over et to meter spænd.

Betongulve Danmark lover dig et færdigt støbt undergulv med en tolerance på ± 2 mm på et 2 meter spænd.

Det støbte undergulvs kvalitet har stor betydning for en række forhold i forhold til den endelige gulvbelægning. Det gælder bl.a. gulvets styrke og dermed også dets levetid. Et korrekt støbt undergulv begrænser desuden optrængning af fugt og virker varmeisolerende.

Et slidlag lægges normalt, efter at vi har foretaget isolering med ESP beton. Inden påføring af slidlaget renses undergulvet for forskellige urenheder.

Slidlagsmørtelen består af en blanding af cement og sand. Betonblandingen til slidlaget pumpes ind i rummet og afrettes, hvorefter overfladen behandles med en gllittemaskine, hvormed vi lukker og polerer overfladen frem til det endelige resultat.

Herefter vil det støbte undergulv fremstå med en ensartet overflade – klar til påføring af støvbindingsmidler og alle normale gulvbelægninger.

Støbning af undergulve og herunder lægning af slidlag kræver erfaring for at opnå et perfekt resultat uden svindrevner. Hos Betongulve Danmark har vi specialister inden for området, og vi ved, hvilke faktorer der skal tages højde for.

Vi har årelang erfaring med etablering af slidlag på større byggeentrepriser over hele landet. Kontakt os i dag for en uforpligtende drøftelse af dit byggeprojekt.

støbning af slidlag

EPS Beton / Thermobeton – den perfekte løsning til etageadskillelser

Støbte undergulve i EPS Beton

Betongulve Danmark anvender i vid udstrækning EPS beton ved etablering af undergulve i forbindelse med etageadskillelser.

EPS står for Ekspanderbart Polystyren, og EPS beton består af en blanding af cement, polystyrenkugler – også kendt som flamingokugler – og vand. Blandingen resulterer i en flydende form for isolering.

EPS beton kaldes også Thermobeton og er perfekt til isolering af etageadskillelser. I forhold til traditionel beton er EPS beton betydeligt lettere at fylde op mellem rør og slanger.

Ofte dannes der kuldebroer ved brug af traditionel beton  Det sker ikke med EPS beton, da den flydende konsistens sikrer en langt bedre udjævning. Samtidig betyder det, at betonen er velegnet til nivellering af niveauforskelle og faldopbygning.

Thermobeton er et miljørigtigt byggemateriale. Polystyrenkuglerne fremstilles af genbrugsmateriale. Fordelen ved at bruge EPS beton til støbning af undergulve i etageadskillelser er desuden, at betonen er 5 gange lettere end traditionel beton men har den samme styrke.

Indholdet af polystyrenkugler betyder yderligere, at betonen har en lyd- og trinlydsisolerende effekt, hvilket er af stor betydning i lejlighedsbyggerier, hvor det er ekstra vigtigt at begrænse støjfaktorer.

Ved at anvende EPS beton til støbning af undergulve opnås store energibesparelser på grund af den effektive varmeisolering. Betonlaget er naturligvis totalt ubrændbart og har i øvrigt en kortere tørretid end beton, hvilket giver afgørende tidsbesparelser for det øvrige byggeri og hermed effektiviserer byggeprocessen.

Thermobeton er et gennemtestet og anerkendt materiale, der har været benyttet på byggeprojekter i hele verden gennem mere end 20 år. Hos Betongulve Danmark har vi rigtig gode erfaringer med EPS beton, som vi naturligvis gerne deler med dig.

Betongulve Danmark – din leverandør af støbte undergulve i EPS Beton

få hjælp til
Støbning af betongulve

Vi tilbyder dig ekspertise i og hjælp til udarbejdelse af støbte betongulve.

Vi støber betongulve til:

  Flueben Offentlige bygninger
  Flueben Private bygninger
  Flueben Industribygninger
  Flueben Lagerbygninger
  Flueben Tilbygninger
  Flueben Renoveringer
  Flueben Landbrugsbygninger

kontakt os:

Drøft dine behov med os - helt uforpligtendeJeg ønsker ekspertise til støbning af betongulve til:

(Markér gerne ét eller flere felter)
kvm.

rum